Jeg har hatt kjempegod utvikling både når det gjelder økning i øvelser, bedre forståelse av min egen kropp og lærdom rundt viktige aspekter ved trening. Muskelmassen min har økt betraktelig, og jeg har hatt kontinuerlige økninger i centimetermål under hele samarbeidet.