Det er godt å føle at man virkelig blir sett og tatt seriøst. At det brukes god tid, at man ser sammenhenger og helheten. Takk for all hjelp!